دانلود فیلتر شکن مخصوص گوشی

دانلود فیلتر شکن مخصوص گوشی

دانلود فیلتر شکن مخصوص گوشی

ا باید گزینه ی mobile phones ) latest( view the
را انتخاب نمایید وقتی که صفحه ی مربوطه بارگذاری شد انواع گوشیهای هدیه را مشاهده خواهید نمود با بردن موس روی گوشی موردانلود فیلتر شکن مخصوص گوشید نظر مدل گوشی و تعداد زیر مجموعه دانلود فیلتر شکن مخصوص فایرفاکس( Not Registered Yet? SIGN UP! کلیک نماییدسپس در صفحه‌ی باز شده روی عکسی که ددانلود فیلتر شکن مخصوص وی چت

قیقا مانند عکس زیر است بر روی Register Now کلیک کنید. فرم را تکمیل کنید و ایمیل ارسال شده را باز کرده و روی لینکی که در آن وجود دارد کلیک کنید.
نحوه پر کردن فرم در صفحه ای که باز می شود و در قسمت ( ( Registration Form جاهای خالی را به این صورت کامل کنید .
( همه چیز را به انگلیسی بنویسید
ابتدا باید با استفاده از لینک زیر وار